Velká Británie

Velká Británie (jakožto konstituční monarchie) je ostrovem severozápadní Evropy, se svojí rozlohou 229 850 km² je největším ostrovem celé Evropy a osmým na světě.

Na jihu je od evropské pevniny oddělen průlivem La Manche a Calaiskou úžinou. Ostrov Irsko je od ostrova Velká Británie oddělen Svatojirským průlivem a Irským mořem, Severní Irsko pak od Irské republiky suchozemskou hranicí. Pobřeží státu je členité a to hlavně na severozápadě. Ostrov Man leží v Irském moři, Normandské ostrovy při pobřeží Francie. Na severu v Atlantském oceánu patří k Velké Británii souostroví Orkneje a Shetlandy.

Velká Británie po staletí kralovala světovému námořnímu obchodu a vybudovala si obrovskou koloniální říši. Díky příjmům plynoucích z námořního obchodu a rozšiřováním svých kolonií se stala vedoucí hospodářskou mocností světa v 19. století. V tomto ostrovním státě měla svoje počátky průmyslová revoluce. Průmyslový rozvoj nastal díky technickým vynálezům, ale i díky dostatku domácích nerostných surovin (uhlí, ropa, zemní plyn, železná ruda, cín, olovo, měděná ruda). V dnešní struktuře průmyslových odvětví ještě stále sehrávají důležitou úlohu tradiční odvětví (těžba uhlí, textilní průmysl, výroba lodí, hutnictví železa), avšak od nich se rychleji rozvíjejí konkurenceschopnější a ziskovější odvětví, která produkují na export (elektronika, výroba automobilů, letadel a chemický průmysl). Po vyčerpaní domácích energetických zdrojů (uhlí) a nerostných surovin (železná ruda) se průmyslová odvětví "přestěhovala" do přístavních měst. Britské produkty dokáží na světových trzích konkurovat americkým i japonským výrobkům díky své výborné kvalitě a jedinečnosti (vlněné výrobky, letecké motory, kancelářská technika, polovodiče a pod.). Ve Velké Británii je velmi nízký podíl obyvatelstva, které se živí zemědělstvím (2%). Hlavním odvětvím je chov hospodářských zvířat (hovězí dobytek, ovce, prasata, krůty). V souladě s oceánským podnebím se na orné půdě pěstují na severu brambory, ječmen a na jihu území pšenice a zelenina. Okolí měst je souvislou "kuchyňskou zahradou". Rybářství v poslední době ztrácí na svém původním významu. Velká Británie je i dnes významným finančním a obchodním centrem (londýnská burza). Z hospodářského hlediska má význam i rozvinutý cestovní ruch.

Města a zajímavá místa Velké Británie : Londýn, Jih Anglie, Sever Anglie, Srdce Anglie, Východní Anglie  

Fotogalerie Velké Británie : Velká Británie - Londýn (lidé), Velká Británie - Londýn (město)

Cestopisy z Velké Británie : cestopisy z Anglie

 

 

 

Doporučit tuto stránku

Doporučit stránku

Aktuální články