Ukrajina

ZakarpatíHory a pohoří

Patrně nejatraktivnější oblast Ukrajiny, v posledních letech hojně navštěvovaná českými a slovenskými turisty. Jedná se o hornatou oblast bezprostředně přiléhající k hranicím východního Slovenska, která je tak oblíbená nejen v důsledku své relativní dostupnosti, ale především díky krásným, civilizací ještě příliš nezasaženým horským pásmem Karpatského oblouku. Vysoké, majestátní horstvo, nad horní hranicí lesů typické rozsáhlými travnatými pláněni - poloninami, je pravidelně rozrušováno hlubokými údolími hloubenými četnými řekami a divokými horskými bystřinami. Roztroušené dědiny jen minimálně zasažené civilizací. Tady se zastavil čas. To je Zakarpatská Ukrajina...

Doporučit tuto stránku

Doporučit stránku

Aktuální články