Rusko

MoskvaMěsto

Moskva se nachází uprostřed evropské části Ruska, v mělkém údolí stejnojmenné řeky, která se zde stéká s řekou Jauzou. Při pohledu na mapu je vidět, jak město vyrůstalo v soustředěných kruzích starobylé pevnosti Kremlu.

Najdeme zde mnoho historických památek - např. Kreml, chrám sv. Vasila Blaženého, Leninovo mauzoleum, Rudé náměstí, Moskevský Bílý dům, Kazaňský chrám a další.

Obyvatele města trápí drsné přírodní podmínky, první sníh se tu objevuje už na konci září a vydrží do začátku května. První osadníci se na tomto území objevili v 10. století. Právě tady se křížily důležité obchodní stezky. Jejich ochranu zajišťovala dřevěná tvrz na Borovickém kopci, základy dnešního Kremlu. Už o 100 let později do Moskvy vtrhli mongolští nájezdníci, kteří zástavbu vypálili a srovnali se zemí. Rozvoj města nezastavil ani ničivý požár, který zničil poslední dřevěné stavby.

Útok Tatarů ale Moskva nevydržela, období smutku město drželo až do konce 15. století. V této době vyrostl Kreml do té podoby, jak ho známe dnes. Za vlády cara Ivana IV. Hrozného se Moskva stala jedním z nejdůležitějších měst Evropy.

Postavil se tu mimo jiné vodovod a kamenné mosty přes řeku Moskvu. Velká rána potkala ruskou metropoli na začátku 19. století, kdy většinu města zničili napoleonští vojáci. V roce 1918 se sem přesunula sovětská vláda a o 4 roky později tu vznikl Sovětský svaz.

Doporučit tuto stránku

Doporučit stránku

Aktuální články