Rumunsko

Víza:Rumunsko se od 1. ledna 2007 stalo členskou zemí EU.Občané EU a jejich rodinní příslušníci mají povinnost se do 15 dnů od vstupu na území Rumunska přihlásit na nejbližším útvaru cizinecké policie. Stejná lhůta se vztahuje i na oznámení jakékoliv relevantní změny, která u cizince nastane. Pokud občan EU hodlá na území Rumunska pobývat maximálně 3 měsíce, není nutné vyřizovat žádné další formality.

Zastoupení ČR v zemi: Velvyslanectví České republiky v Rumunsku Ambasada Republicii Cehe Str. Ion Ghica 11, Bucuresti 70418 tel: 004021/3039230, 3039238 fax: 004021/3122539, OEÚ-3138980 e-mail: bucharest@embassy.mzv.cz, bukurest@ines.ro web: www.mzv.cz/bucharest České centrum v Rumunsku Str. Ion Ghica 11, Sector 3, Bucuresti 70418 tel: 004021/3039230 fax: 004021/3122537 e-mail: ccbucuresti@czech.cz web: www.czcechcentres.cz/bucharest

Zastoupení země v ČR: Velvyslanectví Rumunska Nerudova 5, P.O.Box 87, Praha 1 118 01 tel: 257 534 210 fax: 257 531 017 e-mail: embroprg@mbox.vol.cz web: www.rouemb.cz

Doporučit tuto stránku

Doporučit stránku

Aktuální články