Rumunsko

SibiuMěsto

Sibiu (170000 obyvatel) mělo kdysi nějvětší podíl německého obyvatelstva v Sedmihradsku.Při prohlídce města zaznamenáte domy,věže,dvorky,náměstí i paláce,které připomínají architekturu starobylích německých měst.Většina z tohoje však značně zchátralá.Kolonisti,kteří sem přišli z kraje kolem Mosely roku 1223,vybudovaly z této osady kvetoucí centrum řemesel a umění.Město mělo důkladné opevnění,které se nepodařilo zdolat ani Turkům.Čtyři kilometry dlouhé městské hradby doplňovalo 54 věží,čtyři bašty,rondel a pět bran.Teprve v roce 1687 bylo město obsazeno Rakušany a o 4 roky později se Sedmihradsko stalo součástí Habsburské říše.V 19.století se Sibiu stalo národním a kulturním centrem rumunského Sedmihradska.Dnes se v tomto kdysi tak bohatém městě provojevuje podivná rezignace.Nad Starým městem,které je skutečným klenotem,visí hrozba devastace.Existují plány,jak za pomci UNESCO zachránit středověké jádro města.

Pamětihodnosti :

Stará radnice

 

Doporučit tuto stránku

Doporučit stránku

Aktuální články