Rumunsko

BrasovMěsto

Brašov,který leží na území dávných Dáků,založil na počátku 13.století řád německých rytířů.Je to největší město v historickém Sedmihradsku,leží na úpatí Karpat a je obklopeno mnoha atraktivními výletními cíli a zimními středisky.

Pamětihodnosti:

Kostel sv.Bartoloměje

Nejstarší sakrální stavba ve městě,budovaná od 13.století.Má ipozantní hlavní portál.Ze dvou původně plánovaných věží byla vystavěna jen jedna.

Chrám nejsvětější trojice

V roce 1787 dala řecká obchodní společnost vystavět na "Koňském trhu" řecký pravoslavný chrám Nejsvětější trojice.Interiér byl vyzdoben v bohatém byzantském stylu.Na hřibtůvku mezi chrámem a hardbami je pochován poslední kníže z rodu Brancoveanu (zemřel 1714),který vládl určitou dobu ve Valašsku.

Františkánský klášter

Po velkém požáru města,k němuž došlo v roce 1689,byl františkánský klášter a kostel sv.Jana znovu vybudován roku 1725.Na klášterní budově,přestavěné v barokním slohu,se dochovali některé gotické architektonické prvky.

Kostel na vrchu sv.Martina

Původně gotický kostel ze 14.století stojícího na hradním vrchu byl rozšířen v roce 1795.V interiéru můžete vidět významná díla oltář z roku 1730 a malby na dřevěném pažení empory (15/16.století),na nichž je zobrazeno dvanáct patronů řemeslnických cechů.

Radnice

Stará radnice na náměstí pochází z roku 1420.Její věž je podstatně starší a sloužila jako strážní věž.Také radnici postihl v roce 1689 zničující požár města a teprve roku 1770 byla budova barokně přestavěna.

Římskokatolický kostel

Je to jediná velká barokní stavba v Brašově a byla vystavěna v 18.století a to z darů rakouské panovnice Marie Terezie.V kostele vysvěceném roku 1782 je cenné vnitřní zařízení.

Chrám sv.Mikuláše

Tento pravoslavný chrám dal postavit v letech 1512 až 1521 valašský kníže Neagoe Basarab na Horním předměstí v sedmihradsko-byzantském stylu.V 18.století byl pak rozšířen za podpory ruské carevny Alžeběty I. Petrovny.Na prostranství před kostelem stojí nejstarší školní budova v Rumunsku,kde sídlí téměř zapomenuté muzeum.Najdete v něm nejstarší tiskařský lis v Rumunsku,starodávné školní potřeby a první bibli v rumunštině.

Černý kostel

Známá Biserica Neagara je se svou 65,6 metrů vysokou věží dominantou Brašova a největším evangelickým (luterským) kostelem v jihovýchodní Evropě.Požár v roce 1689 zanechal na věži,zdech a vnější sochařské výzdobě mariánského kostela takové stopy,že se mu od té doby říká výhradně Černý kostel.V interiéru si lze prohlédnout hodnotné orientální modlitební koberce,bronzovou křtitelnici z roku 1472 a veliké varhany (1839) s více než 4000 píšťalami,jejichž zvuk je proslulý po celé Evropě.

Městské hradby

Brašovské Staré město je stále ještě obklopeno hradbami s věžemi a baštami.Opevnění je zvláště dobře zachováno ve směru od vrchu Tampa.Hradby jsou až 12 metrů vysoké a 2 metry silné.Z původních 8 čtyřbokých věží se zachovali tři.Severbí věží se říká Soukenická bašta,prostřední Provaznická bašta a jižní Plátenická bašta,která svým vzhledem připomíná hrad.Šest věží stojí podél vodního příkopu.Patří k nim Příkopové bašty,Kovářská bašta,Bílá a Černá věž a Kateřinská brána,na které můžeme ještě spatřit hradní erby.

Tampa

Brašovský vrch,vysoký 955 metrů poskytuje nádherný výhled.Zalesněná část je přírodní rezervací se vzácnými rostlinnými a živočišnými druhy.Na vrchol vede také kabinová lanovka.

brasov.gif

Muzea 

Historické muzeum

Muzeum umění

Městské muzeum

Jídlo a pití

Cerbul Carpatian - sedmihradská kuchyně

Cetatea - sedmihradská kuchyně

Marele zid - čínská kuchyně

Taverna - typicky rumunská jídla

Ubytování

Aro-Palace - noblesní hotel (307 pokojů)

Capitol - hotel v centru města (184 pokojů)

Coroana - méně luxusní,ale cenově dostupné ubytování

Doporučit tuto stránku

Doporučit stránku

Aktuální články