Rumunsko

Rumunsko leží v jihovýchodní části Evropy. Sousedí s Ukrajinou a Moldavskem na severovýchodě, s Maďarskem na severozápadě, se Srbskem na západě a s Bulharskem na jihu. Východní břehy země omývají vody Černého moře. Velkou část země prostupují Karpaty, na jihu Valašská nížina podél Dunaje. Pobřeží Černého moře je nízké s lagunovými jezery. Podnebí je tu slabě kontinentální, v nížinách stepní vegetace, v horách listnaté a smíšené lesy.Turisticky přitažlivá je takřka nedotčená příroda Karpat.

Doporučit tuto stránku

Doporučit stránku

Aktuální články