Niger

NigerŘeka

Niger je třetí největší africká řeka. Délka řeky je 4 160 km a povodí má rozlohu 2 092 000 km2.
Pramení v pohoří Loma Mansa na hranicích Sierry Leone a Guiney v masivu Tingi, teče severovýchodním směrem do Mali, kde se větví a protéká močálovitým územím s mnoha jezery a dále přibírá tok Bani.
U města Timbuktu se ramena spojují, řeka se obloukem stáčí k jihovýchodu, protéká Nigerem a tvoří severní hranici Beninu.V Nigérii přijímá největší levostranný přítok Benue. Řeka Niger ústí rozlehlou deltou do Guinejsk�ho zálivu (28 000 km2).
Z pravé strany přijímá poslední velký přítok Atbaru a ještě na území Mali překonává četné peřeje.

Doporučit tuto stránku

Doporučit stránku

Aktuální články