Mosambik

Mosambik je republika na východním pobřeží Afriky. Na severu s ním sousedí Tanzánie a Malawi, na severozápadě Zambie, na západě Zimbabwe, na jihozápadě Jihoafrická republika a Svazijsko. Na východě ho omývají vody Mozambického průlivu, za nímž leží Madagaskar.

Pobřežní oblasti a úrodná údolí řek jsou domovem 18 milionů obyvatel. Země poskytuje perfektní kombinaci safari, pláží, rostlin a bohaté kultury.

Jihoafrická země Mosambik byla zničena dlouhou občanskou válkou i suchem. Dnes se znovu pokouší přilákat zahraniční investory a turisty. Bývalá portugalská kolonie se osamostatnila v roce 1975.

Hlavní město Maputo, ležící v jižním cípu země, má nejlepší přírodní přístav na východoafrickém pobřeží. Další velká města jsou Beira, Nampula a Quelimane.

Země se člení na 10 provincií a hlavní město.

Mosambik je v důsledku dlouhotrvajících válek patrně nejchudší zemí světa. Základem donedávna centrálně plánované ekonomiky je zemědělství a rybolov. Nejdůležitějšími plodinami pro domácí spotřebu jsou kasava a kukuřice. Velká část potravin se však musí dovážet. Zejména pro vývoz se produkují oříšky kešu, kokosové ořechy a kopra, cukrová třtina, bavlna a citrusy. Hlavní vývozní komoditou jsou garnáti a humři. Pastviny zabírají více jak polovinu plochy země, ale rozvoji chovu skotu brání rozšíření mouchy tse-tse, přenášející spavou nemoc. Významná je těžba vzácného dřeva.

Bohaté zdroje surovin nejsou ještě dostatečně prozkoumány ani využívány a těží se pouze uhlí, vápenec, sůl a drahokamy. Začíná se s těžbou zemního plynu, železné rudy, bauxitu a vzácného tantalu. Slabý průmysl je zaměřen na zpracování místních surovin (cukru, mořských produktů, tabáku, bavlny a dřeva).

Hlavní obchodní vztahy jsou s Portugalskem a Jihoafrickou republikou.

Zajímavá místa a města Mosambiku : Maputo, Vilanculo, Ilha de Mocambique, Bazaruto Archipelago, Pemba

Mosambik : fotogalerie

Mosambik : cestopisy 

Doporučit tuto stránku

Doporučit stránku

Aktuální články