Irák

BabylonMěsto

Babylón bylo starověké město v Mezopotámii, jehož zbytky lze dnes najít v provincii Babil přibližně 50km jižně od Bagdádu. Vysuté zahrady byly jedním ze sedmi divů starověkého světa.

 

Město vzniklo již ve 3. tisíciletí př.n.l. na řece Eufrat a bylo rovnoměrně rozprostřeno na obou jeho březích se schodovým nábřežím, které mělo bránit povodním. Odhaduje se, že v období mezi 1770 až 1670 př.n.l. bylo největším světovým městem a jako první dosáhlo populace 200 000.

Doporučit tuto stránku

Doporučit stránku

Aktuální články