Guinea

Guinea leží v západní části Afriky na pobřeží Atlantického oceánu. Její pobřeží lemují močálové mangrovové lesy. Z pobřežní nížiny široké 50-80 km se zvedá 1500 m vysoký Fouta Djallon. Pahorkatina Fouta Djalon Plateau má průměrnou výšku 1200 m, je to velice pěkná, zelená krajina, která láká k trekkingu a jízdě na horských kolech. Na jihovýchodě se zdvihá zalesněné pohoří. Nachází se zde i nejvyšší bod země Mout Nimba (1752 m n.m.), který leží na hranici s Pobřežím slonoviny.

Hlavní město Conakry ležící na pobřeží Atlantiku. Kdysi bylo považováno za jedno z nejkrásnějších v Africe. Dnes se dá o něm spíše říci, že si uchovává svůj typický africký charakter.

V 15.-19. stol. bylo území centrem obchodu s otroky. Od 19. Století byla země francouzskou kolonií. V letech 1904-58 získala Francouzská Guinea statut francouzského zámořského území.
Roku 1958 se obyvatelstvov referendu rozhodlo pro úplnou nezávislost země. V průběhu dalších let došlo v zemi k silným politickým represím a k úpadku hospodářství. Od zač. 90. Let, kdy byla ukončena vojenská vláda, se země snaží o obnovu země.

Guinea patří mezi nejchudší země světa a je z velké části závislá na zahraniční pomoci. Její ekonomickou situaci komplikují i váleční uprchlíci ze sousedních zemí. Země má mnoho nerostných surovin. Ve vývozu bauxitu patří na 2. místo ve světě (po Austrálii) a disponuje téměř 30% jeho celosvětových zásob. Dále vyváží zlato a diamanty. Lidé se živí hlavně zemědělstvím. Hlavními zemědělskými plodinami jsou káva, ananas, banány, palmová jádra, dále tabák, bavlna, kukuřice, proso, maniok, podzemnice olejná, citrusové plody, zelenina, cukrová třtina. Chová se skot, ovce, kozy a významný je též rybolov.

Zajímavá místa a města Guinei : Nimba, Conakry, Îles de Los a Île de Kassa, Fouta Djalon Plateau, Les Chutes du Kinkon a Le Voile de la Mariée

Doporučit tuto stránku

Doporučit stránku

Aktuální články