Burundi

Malá hornatá Burundská republika se rozprOstírá ve středu Afriky, těsně na jih pod rovníkem. Západní části země se táhne Východoafrická příkopová propadlina dosahující výšek 800- 1000 m n. m. Okraj propadliny lemuje pohoří, které v některých místech odsahuje až 2670 m (hora Mweri). Na východě se rozkládá Východoafrická náhorní plošina. V jihozápadní části země se rozkládá jezero Tanganika. Na jeho severním břehu leží největší město Burundi, Bujumbura. Hlavními lákadly jsou národní parky Parc national de la Rurubu a Parc national de la Kibira a okolí města Rutana s nádhernými vodopády.

Od roku 1890 byla země součástí Německé východní Afriky. Po I. světové válce bylo území obsazeno Belgií. V roce 1962 se Burundi stala nezávislou konstituční monarchií.

Život v zemi je provázejí neustálé etnické a společenské nepokoje a je provázející hladomory. Politická situace se po ukončení občanské války uklidnila. Bezpečnostní situace zatím není uspokojivá.

Burundi se řadí mezi nejchudší země světa. Hospodářský růst je v podstatě nulový, zemědělství tvoří polovinu hrubého domácího produktu země a zaměstnává téměř 80% obyvatel. Na území Burundi se pěstuje převážně pšenice, kukuřice, sorgo, batáty, maniok, čaj, banány a káva, která je hlavním vývozním artiklem.

V současné době žije velká část obyvatelstva ve velké chudobě, statisíce jsou odkázány pouze na pomoc mezinárodních humanitárních organizací. Mnoho obyvatel uprchlo do zahraničí. Tato oblast je turisty teprve objevována.

Zajímavá místa Burundi : Bujumbura, Gitega a Muramvya, Le Pierre de Livingstone, Národní park Kibira, Národní park Rusizi

Doporučit tuto stránku

Doporučit stránku

Aktuální články