Benin

Benin se nachází v západní Africe u břehu Guinejského zálivu. Táhne se od zálivu směrem do vnitrozemí Afriky v délce zhruba 670 km. Benin patří k jedné z nejzajímavějších západoafrických destinací. Od pobřeží se až do stokilometrové vzdálenosti rozprostírá mírně zvlněná nížina. Pobřeží je lemováno bažinami s mangrovníky. Zde se nacházejí největší města, Porto Novo a Cotonou. Severně od pobřeží krajina přechází v úrodnou náhorní plošina, která se postupně mění v savanu a hory. Nejvyšší bod (641 m n. m.) naleznete v pohoří Chaine de l´Atakora.


V 16.-19. stol. bylo území nazýváno Otročí pobřeží. V tomto období zde Francouzi, Nizozemci a Portugalci budovali své obchodní stanice. Od roku 19. století vyvíjeli Francouzi na toto území střídavě diplomatický a vojenský nátlak. Později se území nazývané Dahomey (Dahome) stalo součástí Francouzské západní Afriky. V roce 1960 byla vyhlášena nezávislost, ale následující léta docházelo k častým převratům. Od 90. let 20. stol. probíhá přechod k tržní ekonomice a politické pluralitě.


Na území státu se dodnes zachovaly starodávné kmenové zvyky a tradice jako např. Kanibalské slavnosti. Benin je kolébkou kultu vúdú. Rituály s bubny a tanci jsou v některých místech stále k vidění. V mnohých městech a vesničkách se konají trhy, kde můžete vidět či nakoupit různé originální výrobky. Mimo obvyklý textil, keramiku, řezby i sušené části rostlin i živočichů, které se používají v tradiční medicíně a náboženství. Nenechte si ujít vesnice vystavěné na kůlech v západní části země. Přístup k nim je možný pouze po vodě. Za vidění stojí Národní park Pendjari, rezervace divokých zvířat.

Produkce potravin je dostatečná, výrobky denní spotřeby jsou převážně vyráběny řemeslnicky. Jejich průmyslová výroba vázne hlavně kvůli nedostatku odbytišť. Benin je velmi chudá země s nízkou životní úrovní a velkou zadlužeností. Příjmy obyvatel pocházejí z pěstování plodin a rybolovu.

Zajímavá místa a města Beninu : Ganvié, Abomey, Ouidah, Porto Novo a Cotonou, Parc National de la Pendjari

Benin : fotografie

Benin : cestopisy 

 

Doporučit tuto stránku

Doporučit stránku

Aktuální články