Bělorusko

Pokud se vám do Běloruska chce, raději než do Minsku jeďte do příjemnějšího Brestu. Odtamtud se můžete vydat třeba k jezerům na severu země nebo za zubry k polským hranicím… také ovšem do vězení, pokud se znelíbíte nějakému policistovi nebo úředníkovi. Od té doby, co se naší vládě nechtělo pozvat Lukašenka na summit NATO, mají běloruské úřady na Čechy obzvláště spadeno.

Bělorusko je chudé na nerostné suroviny, může se opírat jedině o velké zásoby rašeliny a obrovské lesy. Při řekách vyrostly dřevozpracující podniky a papírny. V podmínkách kontinentálního podnebí se pěstuje len, na bázi kterého se rozvinula výroba koberců, tyto produkty jsou žádané v celé Evropě. Vzhledem na nedostatek surovin se začínají rozvíjet průmyslová odvětví, která mají nízké nároky na surovinové vstupy a energii (elektronické zařízení, nástroje). Na zemědělské půdě se pěstují především brambory a cukrová řepa. Následkem havárie Černobylské atomové elektrárny a radioaktivniho zamoření se část území na jihu stala neobývanou.

Zajímavá města a místa Běloruska : Brest, Hrodna, Minsk, Polack a Vicebsk, Mariinská katedrála a okolí  

Fotogalerie : Bělorusko 

Bělorusko : cestopisy 

 

Doporučit tuto stránku

Doporučit stránku

Aktuální články